უსაზღვრო სიყვარული / Hudutsuz Sevda
ცხოვრება ზოგჯერ ტკბილია ქართულად / Hayat Bazen
სიყვარული ტირილს გაიძულებს (აცრემლებული