გაყინული 2 / Frozen 2
გაყინული / Frozen
კონკია / Cinderella
ოლაფის გაყინული თავგადასავალი / Olaf’s Frozen
გაყინული: დღესასწაული / Frozen Fever