გადასწრება! / Overtake! (Ôbâteiku!)
ჯოსე, ვეფხვი და თევზი / Josee, the Tiger and the