კასტელვანია: ნოქტურნი / Castlevania: Nocturne
ფორტიტუდი / Fortitude / fortitudi