ქვიშის სასახლე / Aldatmak
კაშკაშა ალი / Alev Alev / kashkasha ali