მსახიობი / Aktris (The Actress)
ეგეოსის ზღვის თევზი / Ege'nin hamsisi